База даних фахівців відповідних галузей знань

Створена у відповідності до Закону України "Про судову експертизу"
Loading...

Проект має на меті подальше впровадження демократичних принципів в розбудову правової держави України та імплементацію положень статей 5,6 та 13 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка була прийнята країнами - учасниками Ради Європи та набула чинностиі дя України 11 вересня 1997 року. Правосуддя в Україні має здійснюватись з дотриманням оголошених принципів в законодавстві, в тому числі й процесуальному, а саме, принципу змагальності, однаковості прав в поданні доказів сторонами, тощо.

Проект забезпечує швидкий та зручний доступ представникам правосуддя та пересічним громадянам до створеної електронної бази даних фахівців (експертів) широкого спектру спеціальних знань в різних галузях діяльності людини, які можуть виконувати поставлені перед ними експертні завдання, що значно розширюватиме можливості розкриття злочинів, а також вагомо впливатиме на розгляд справ судом.

База даних грунтується на відомостях наданих самими фахівцями(експертами) професійної інформації у відповідності до Закону України "Про судову експертизу" та доступу до них.

Ви можете подати інформацію про себе використовуючи електронний цифровий підпис, BankID або MobileID